deTandartsen Brugge Sint-Andries Brugge tandarts parodontoloog endodontoloog

Privacy beleid - GDPR

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze diensten verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Met deze policy houden wij ons aan de regels zoals opgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.

deTandartsen respecteert de privacy van alle patiënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens en medische gegevens te verstrekken. Wanneer u in behandeling was bij een vorige tandarts kunnen wij deze gegevens opvragen. Deze gegevens worden gebruikt om uw behandeling en bijhorende de diensten optimaal uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen in uw patiëntendossier op onze eigen beveiligde servers van Dentadmin. Deze servers zijn enkel toegankelijk voor iedereen die nodig is om uw behandeling uit te voeren en/of te ondersteunen. Wij waken over uw privacy en zorgen dat enkel wie betrokken is bij uw behandeling inzage krijgt in uw patiëntendossier. Enkel de personen die werkzaam zijn binnen deTandartsen hebben toegang tot deze gegevens. Sommige van deze gegevens zoals uw naam, leeftijd en geslacht worden uitgewisseld met de medewerkers van het tandtechnisch labo om individuele werkstukken te vervaardigen, te verzenden en te bewaren. Betalingsgegevens worden opgeslagen en gedeeld met alle partijen die betrokken zijn binnen onze boekhouding. Met externe bedrijven die onze diensten ondersteunen hebben wij afspraken gemaakt dat de privacy wetgeving wordt nageleefd en dat uw persoonsgegevens in strikte vertrouwelijkheid worden verwerkt.

Communicatie

Om tot een volledig behandelplan te komen zijn radiologische en klinische foto’s en/of video’s (intra-oraal en extra-oraal) nodig om een zo correct mogelijk beeld te schetsen van de actuele situatie. Deze worden gebruikt voor interne en externe communicatie met collega-tandartsen, -specialisten, het tandtechnisch labo of opleiding aan collega’s. Wij stellen een persoonlijk bestand op dat versleuteld wordt bewaard op het platform Dropbox. Externe communicatie over uw behandeling gebeurd via het eHealth-platform, email, telefoon en/of andere communicatiemiddelen.

Tandtechnisch labo

Voor sommige behandelingen is het noodzakelijk dat werkstukken worden gemaakt in het tandtechnisch labo. De tandtechnieker zorgt voor de voorbereiding en vervaardiging van op maat gemaakte werkstukken die gebruikt worden tijdens een behandeling of geplaatst worden als prothese in de mond. Dit veronderstelt een zeer nauwe samenwerking tussen tandarts en tandtechnieker. Daarvoor worden sommige van uw gegevens doorgegeven aan het tandtechnisch labo. Deze worden verwerkt met respect voor uw privacy. Individuele werkstukken worden opgeslagen, verzonden en bewaard in dozen met vermelding van uw naam zolang de behandeling duurt. Nadien krijgt u uw modellen mee naar huis of worden ze bewaard in een speciaal daarvoor voorziene ruimte.

Duurtijd van bewaren

Uw gegevens worden bewaard zolang u bij ons in behandeling bent. Indien u uw gegevens wenst te verwijderen uit ons systeem kan dit door ons te contacteren via onderstaande contactgegevens. Als medische zorgverstrekker zijn wij echter wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te bewaren. Wij bewaren uw patiëntendossier, radiologische foto’s voor een termijn van 15 jaar. Betalingsgegevens en RIZIV-gegevens bewaren wij voor een termijn van 10 jaar. Met onze medewerkers en externe bedrijven hebben wij afspraken gemaakt dat communicatie over u niet langer als noodzakelijk dient bewaard te worden.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Info@detandartsen.be

Of via het nummer 050/337.042